Modyfikacje na kategorię A1 i A2

Blokada mocy A2

 

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania kierowców na kategorię A1 i A2 prawa jazdy przygotowaliśmy ofertę ograniczenia mocy motocykli do 11kW i 35kW dla motocyklistów, którzy posiadają prawo jazdy jednej z ww. kategorii. Nasza oferta skierowana jest także do właściciel ośrodków szkolenia kierowców. Usługa ta to po prostu blokada mocy A2 lub A1.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O KIERUJĄCYCH OPISANE SĄ PONIŻEJ – PROSZĘ O PRZECZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM TYCH PRZEPISÓW!

Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

2) kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i sto-sunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy
kategorii AM;

3) kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Pełna treść ustawy znajduje się na stronie Sejmu RP

Motocykliści posiadający prawo jazdy kategorii A2 najczęściej wybierają jeden z niżej wymienionych modeli motocykli:

Suzuki Gladius 650 (Suzuki SVF 650)

Yamaha XJ6

Kawasaki ER6

Honda CB500

Honda CBF600

Suzuki SV650

Motocykle te spełniają wymogi opisane w ustawie o kierujących, jednak nie są to JEDYNE modele motocykli, które można przystosować do kategorii A2

Motocykle o mocy przekraczającej 70kW (a w praktyce 67kW) mogą być zablokowane do 35kW jednak zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o kierujących nie mogą być kierowane przez posiadaczy prawa jazdy kat. A2!

W przypadku kategorii A1 wybór jest znacznie szerszy.

Co obejmuje nasza oferta – blokada mocy A2 lub A1:

  • elektroniczną lub mechaniczną modyfikację motocykla o charakterze permanentnym ograniczającą moc do właściwego poziomu (w zależności od pozostałych parametrów motocykla między 25 a 35 kW dla A2 i 11kW dla A1). Dokonanie modyfikacji potwierdzamy fakturą VAT.
  • pomiar mocy maksymalnej motocykla po modyfikacji na hamowni podwoziowej i przekazanie właścicielowi motocykla wyników pomiaru.
  • zaświadczenie o przeprowadzonej modyfikacji.

Dzięki temu właściciel motocykla będzie mógł udać się do diagnosty na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i uzyskać niezbędne dokumenty, które pozwolą w dalszej kolejności dokonać stosownych zmian w dowodzie rejestracyjnym. Po dokonaniu zmian w Wydziale Komunikacji motocykl będzie mógł być używany przez posiadaczy prawa jazdy kategorii A1 / A2 oraz będzie mógł być wykorzystywany do szkoleń.

Zakres usługi obejmuje wykonanie modyfikacji oraz pomiar mocy motocykla na hamowni podwoziowej (wraz z dokumentami: faktura VAT za usługę, wydruk wykresu z hamowni, zaświadczenie o dokonanej modyfikacji).

UWAGA: każda modyfikacja motocykla może być opcjonalnie potwierdzona opinią Certyfikowanego Rzeczoznawcy PZMot co daje pełną gwarancję zgodności wykonanej przez nas usługi!

Właścicieli OSK oraz motocyklistów zainteresowanych blokadą mocy prosimy o kontakt pod numerem 796 14 16 24 lub mailowo na adres info@motokofeina.pl

UWAGA

Jakość wykonywanych przez nas usług potwierdza fakt, iż wszystkie motocykle, w których do tej pory wykonywaliśmy blokadę mocy pozytywnie przeszły badanie techniczne a następnie zostały przerejestrowane lub zarejestrowane z wpisaną w dowodzie rejestracyjnym mocą wynoszącą mniej niż 11kW / 35kW.

blokada mocy A2

Blokada mocy A2